RACE OFFICE AB 08:30

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ZEITPLAN

 

09:00 - 09:30         Gruppe A         MFA TROPHY SPRINT 1

09:00 - 09:15         Gruppe B         DRIVINGSCHOOL BRIEFING

09:30 - 10:00         Gruppe B         DRIVINGSCHOOL

10:00 - 10:30         Gruppe A         MFA TROPHY SPRINT 1

10:30 - 11:00         Gruppe B         DRIVINGSCHOOL

11:00 - 11:30         Gruppe A         MFA TROPHY QUALIFYING SPRINT 1

11:30 - 12:00         Gruppe B         DRIVINGSCHOOL

12:00 - 12:15         A+B                   FAHRERBESPRECHUNG ! VERPFLICHTEND !

 

12:15 - 12:45                                    MITTAGSPAUSE

 

12:45 - 12:55          Gruppe A         Startaufstellung Gruppe A  MFA SPRINT 1

12:55                                                  PITLANE CLOSED AMPEL ROT

13:00 - 13:30          Gruppe A         SPRINT 1 ( 12 RD)

13:30 - 14:00          Gruppe B         DRIVINGSCHOOL

14:00 - 14:30          Gruppe A         MFA QUALIFYING SPRINT 2

14:30 - 14:45          Gruppe B         DRIVINGSCHOOL

14:45 - 14:55          Gruppe A         STARTAUFSTELLUNG MFA SPRINT 2

14:55                                                  PITLANE CLOSED AMPEL ROT

15:00 - 15:30          Gruppe A         MFA SPRINT 2 ( 12 RD)

15:30 - 18:00          A+B                   OPEN PITLANE